Home

Argumenterande text skolverket

Ämne - Skolverket

Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstid-ningar, men förekommer även i fackpress, på bloggar och andra sajter. Debattartikeln skrivs ofta av personer med stor sakkunskap och a Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet 3.1 Argumenterande text Skolverket tar, genom det centrala innehållet i Svenska 1 för gymnasiet, fasta på att eleverna ska arbeta med framställning av argumenterande texter. Det ska även ingå argumentationstek-nik i undervisningen (Skolverket 2011a). En argumenterande text är kommunikativ och ha

Argumenterande text/ Debattartikel Textsupporte

Följ länkar nedan: Planeringsmodeller för debattartikel och argumenterande text Exempeltexter av olika slag Skrivmall Skolverkets text Det kan även vara intressant att prata om referatteknik och källhänvisningar i samband med denna texttyp. Information kring detta finns under fliken Faktatext. Skolverket har även en bra pdf som du hittar här Steg 6. Texten När du nu har skrivit din argumenterande text är det dags att förbättra den. Läs följande tips och rätta din text om det behövs. Den argumenterande texten ska vara klar och lättöverskådlig. Använd styckeindelning för att förtydliga textens struktur och lyfta fram dina starka argument Syftet med att argumentera är att övertyga någon om något, och man har argument för eller emot olika företeelser. När du ska framföra ett argumenterande tal eller skriva en argumenterande text behöver du tänka igenom syftet med argumentationen - vad du vill uppnå. Du tar ställning i en fråga och formulerar en huvudtanke - en tes

Tonen i texten ska vara saklig. Inga fula knep eller personangrepp. Var tydlig med vad du anser i motsats till vad andra anser. Avslutning En avslutning på en argumenterande text kan se olika ut beroende på hur lång texten är. Huvudregeln är att göra en kort sammanfattning av de argument du fört fram och att upprepa tesen Argumentera kan man göra muntligt, som i en diskussion eller debatt. Men man kan också skriva en argumenterande text . Argumenterande texter är ofta uppbyggda på samma sätt: först presenterar man problemet och sin åsikt, skriver en inledning När man läser en text (t.ex. en argumenterande text) tittar man direkt efter vad skribenten vill säga. Är texten välskriven brukar man kunna se idén genomgående i hela texten. Vanligt-vis ser man idén direkt i rubriken t.ex. Låt naturen leva! En annan fråga är vilken språkli Här kan du träna på att skriva argumenterande text. Jag går igenom strukturen utifrån en exempeltext

Att skriva argumenterande text - ninassprakru

 1. Den argumenterande texten har som syfte att övertyga. Den vanligaste formen av argumenterande text är debattartiklar och insändare i tidningar. Förutom att som varje välformulerad text bestå av inledning, avhandling och avslutning så består den av dels en tes och sen argument som stöder tesen. Tesen är grundbulten i din argumenterande text
 2. Arbetet med texten redovisades inför klassen med en trailer från filmen som visades på smartboarden. Eleverna jobbade med en annan text som handlade om en pojkes argument för att få sitta mer vid datorn ur ZickZack åk.4; Vi tittade på en instruktionsfilm från YouTube om den argumenterande texten
 3. På vår skola går vi läslyftet via Skolverket detta läsår. Under hösten har vi jobbat med modulen - Samtal om text. Vill dela med mig av en trevlig lektion som jag idag hade med åk 3. De fick i uppgift att skriva en Argumenterande text till tomten. Jag gav dem tydliga kriterier av va
 4. Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text. (Skolverket 2012b:8
 5. I en argumenterande text är målet att - i skriven form - övertyga läsaren att din åsikt är den rätta. Oftast görs argumenterande texter i Svenskakurser, men kan även förekomma inom andra (så som Engelska eller Samhällskunskap). Det finns många olika åsikter man kan välja att argumentera för, och.
 6. dre frihet och demokrati. Ordet tvistad existerar inte och jag förstår det inte, men det beror nog på att jag är för gammal

Svenska - Argumenterande text - Stud

 1. Du kan skriva en argumenterande text med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp (argumenterande text), språkliga normer och strukturer. Din huvudtanke/tes och huvudargument är tydligt presenterade. Dina argument och motargument är till viss del förtydligade och utvecklade
 2. Vi har arbetat med argumenterande texter utifrån genremodellen. Vi använder läromedlet Zick Zack. Vi har även gjort muntliga övningar och sett filmer från ut om argumentation. Vi har läst och analyserat olika argumenterande texter. Vi har noga studerat strukturen. Detta resulterade till denna checklista som vi använde när vi studerade argumenterande texter
 3. svenska lärare har sagt att man själv får välja ämne. Jag vet inte vad jag ska ha för ämne... Jag vill helst ha ett argumenterande tal om något ämne som inte är så jättevanligt, något intressant och kanske annorlunda (helst inte ämnen som skoluniform, abortfrågan etc... då dessa är vad majoritet av klassen kommer.

argumenterande (subjektiva): insändare, debattartikel, diskussion, krönika, blogginlägg; responser (subjektiva): recension av bok/film etc, personlig åsikt av text, tolkning av text och budskap . Till detta tillkommer det vidgade textbegreppet, som består av film, bild och muntligt berättande argumenterande texter Om du ska få någon att tycka som du är det först och främst bra argument du behöver. Men sedan gäller det också att lägga fram argumenten så att de får så stor eff ekt på läsaren som möjligt. De här sakerna brukar en argumenterande text innehålla Varje argumenterande texter innehåller två saker som måste finnas för att texten ska vara argumenterande: tes och argument. En tes är ett påstående; alltså en åsikt, t.ex. vi bör äta något nu. En precisering, alltså ett förtydligande av tesen skulle kunna vara:. Argumenterande text exempel. Varning för tatueringar! Det har blivit allt populärare att smycka sin kropp med tatueringar. Unga och gamla, män och kvinnor, ja nästan varenda människa har en eller flera tatueringar nuförtiden. Jag anser att det är hemskt

Den argumenterande texten ska vara klar och lättöverskådlig. Formulera en tydlig rubrik som avspeglar innehållet. Använd styckeindelning för att förtydliga textens struktur och lyfta fram dina starka argument. Din argumenterande text bör hålla en saklig ton (inga personangrepp) Va inte den som argumenterar för att få handla på systembolaget när man är 18 bara. För jävla många som kör den som sitt argumenterade tal, och man ser att lärare är rätt trötta på att höra den flera gånger när elever ska hålla argumenterande tal Det är för att du använder strategin, Textkopplingar, text till mig själv Om du själv har tränat inför något lopp och samtidigt njutit av vacker orörd natur så kan du känna hur viktigt det är att få springa och bara vara i en skog. Nu har du använt några knep för att förstå en argumenterande text

Argumenterande text, Sfi - YouTub

Denna text kan hjälpa dig att se strukturen på en argumenterande text. Förbjud fotboll! Många menar att fotboll är bra men jag anser att det är helt fel! Fotboll är skadligt!!! Barn som spelar fotboll kan råka ut för både det ena och det andra. Ta det här med skadorna till Argumenterande texter hittar du bl a i insändare i olika tidningar, debattinlägg, flygblad, klagobrev, annonser och broschyrer. Det går ut på att med argument redogöra för vad man tycker, motivera det med varför man tycker som man gör och bemöta motståndarnas motargument Språkliga strukturer i vetenskaplig text Juni 2018 https://larportalen.skolverket.se 2 (12) Skrivhandlingar i texter av vetenskaplig karaktär Den som skriver en text av vetenskaplig karaktär väljer olika skrivhandlingar för att innehållet ska framställas enligt de normer som föreskrivs och förväntas i sammanhanget Hitta Svenska som andraspråk Argumenterande text på Studienet.se. Ladda ner hundratals matrial av typen Svenska som andraspråk Argumenterande text för inspiration

Argumenterande text (insändare, debattartikel) - Texttype

Argumentera i text och tal 1. Presentera din åsikt (tes). 2. Illustrera med argument (skäl för din tes). Basera dem på fakta (stödargument). 3. Fundera ut motståndarsidans argument. Presentera.. Texten var väldigt bra då den gav mig en allfattande bild om hur jag själv bör skriva min egna argumenterande text men också väldigt mycket information om internetanvänding och dens konsekvenser! 2016-05-22. Jetebra lalalalla coolt. 2016-02-25. Skriven av Studerande på Termin 7

Argumenterande text - Insändare Under några veckor kommer vi att arbeta med insändare. Du kommer att få kunskaper om vad som är typiskt för genren, du kommer att få läsa insändare som andra skrivit, du kommer att få träna på att skriva egna insändare och på att ge respons på en insändare som en klasskamrat skrivit En argumenterande text skriver du för att övertyga någon. Om du tycker att något är fel eller har en bra idé, så kan du till exempel skriva en insändare till en tidning. Du kan också skriva till politiker, rektorn på din skola, elevrådet eller liknande En argumenterande text försöker övertyga läsaren att instämma i författarens påstående eller åsikt. Det allra viktigaste i en välskriven argumenterande text är de påstående eller argument som används för att stödja författarens åsikt

Mobiltelefonen i skolan, argumenterande text Linds elev

Video: Argumenterande text Emelie Lovisa Eriksso

Argumenterande text åk 6 - skriva Skapad 2018-01-18 16:13 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor unikum.net. Grundskola Exempeltext kurs D Sfi - argumenterande text Jämlikhet är viktigt i världen Jag tycker att jämlikhet är viktigt för alla människor i hela världen. När man känner sig rättvist behandlad har man ett bra liv. För det första menar jag att alla människor har lika värde D et dags för dig att argumentera och ta ställning. Du ska skriva en debattartikel om valfritt ämne. Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar, men förekommer även i fackpress, på bloggar och andra sajter Alla elever i klassen är ännu inte där att de kan skriva en argumenterande text på egen hand, men även de eleverna har fått kunskaper om hur man bygger upp en argumenterande text. Skolframgång handlar ju inte enbart om höga betyg utan att varje elev får gå hem från skolan med nya kunskaper och att eleven fått utvecklats maximalt utifrån sina egna förutsättningar argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter (Skolverket 2012b). Under kunskarav för att bli godkänd i svenska som andra språk 1 förväntas elever skriv

Konsten att förstå argumenterande text. Ett av de lärardrivna projekten i nätverket för svenska och svenska som andraspråk har fått en artikel publicerad i det senaste numret av Svensklärarföreningens tidskrift Svenskläraren. Grattis Jenny, Anna och Dennis Argumenterande text om hälsa? Besvarad av Gunilla Fors. Fråga: jag ska skriva en argumenterande text om något som påverkar våran hälsa som slutsats ska jag komma fram till hur man ska tänka. Svar: Här finns en utförlig handledning om hur du skriver en argumenterande text Argumenterande text - Botkyrkaflipp texter. Dessutom förekommer argumenterande texter ofta på nationella prov i ämnet svenska/ svenska som andraspråk på högstadiet och gymnasiet. Förtest Det direkta lärandeobjektet i studien är argumenterande text som i många avseenden är komplex och förutsätter bland annat att elever kan presentera sin åsikt om ett sakförhållande

Argument och motargument. I inläggen om sammanfattnig Sammanfattningsövning med exempel och Sammanfattning för förståelse kan ni se Pauline Gibbons övning.. Om man tar övningen ett steg vidare när man jobbar med argumenterande text, har eleverna genom att stryka under kärnmeningarna fått fram argumenten i styckena Skolarbete - Argumenterande text. Tuesday 22 January 2013, 09:23. Vi har övat på att skriva argumenterande text på svenskan och jag blev precis klar med min så jag tänkte dela med mig av den här på bloggen för det är lite likt ett how to think-inlägg. En internetfri kväll i veckan Tips på ämnen till argumenterande tal. Tjena, jag går Teknik på gymnasiet och i vår svenska kurs om retorik fick vi uppgiften att hålla ett argumenterande tal. Talet kan vara om exakt vad som helst men jag har en riktig idétorka så jag undrar om Sweddit kanske har något aktuellt eller intressant som jag skulle göra mitt tal om

Argumenterande text - Studienet

Argumenterande text om rökning 131 röster. 185900 visningar uppladdat: 2005-04-19. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Varför finns tobak och cigaretter? I dagens. Ett utförligt argumenterande tal som tar ställning för att man bör införa fler idrottstimmar i skolan. Eleven lyfter fram de många positiva följderna av fysisk aktivitet på en rad områden och diskuterar även resultaten av en studie som omfattar ämnet

Strategier för lärande | Språkutveckling, lässtrategier

Argumenterande text<br />En argumenterande text ska påverka och övertyga läsarna, få dem med sig i en viss fråga. <br />En tydlig tes och strukturerade argument höjer trovärdigheten och möjligheten att påverka.<br /> 8 Debattartiklar handlar precis som insändare också om att skriva egna åsikter samt att motivera åsikterna med argument. En debattartikel är betydligt längre än en insändare och oftast skrivs.. om att skriva argumenterande text

På vår skola går vi läslyftet via Skolverket detta läsår. Under hösten har vi jobbat med modulen - Samtal om text. Vill dela med mig av en trevlig lektion som jag idag hade med åk 3. De fick i uppgift att skriva en Argumenterande text till tomten. Jag gav dem tydliga kriterier av vad jag ville att de skulle ha med i texten Vi läser argumenterande texter och tränar på att planera och skriva en argumenterande text, tillsammans och enskilt. Efter att ha tränat skriver du en argumenterande text på egen hand som slutuppgift. Vi kommer också att träna på kamratbedömning och självbedömning. Vi följer arbetsgången i läromedlet Zick-Zack I en argumenterande text är det bra att du hänvisar till källor som styrker argumenten du framför, vilket du gjort. Men det är också bra om du kommer på något motargument, något som man tänka är dåligt med att börja senare på dygnet, och besvara dem

berättande text har utgjort en stor del av elevernas tidigare skrivande. Elevernas förtrogenhet med berättande text kan utgöra ett hinder för skrivandet av argumenterande text, då de är vana vid att skriva framför allt berättande text och inte andra texttyper, såsom till exempel argumenterande texter. 1.1 Syft argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation (2011:163). Förutom att eleven ska kunna skriva en argumenterande text ska eleven kunna följ En argumenterande text. Ett exempel på en argumenterande text. Därför ska man inte ha betyg i grundskolan . Grundskolan minns jag som en härlig tid i mitt liv. Vi var en bra och sammansvetsad klass, inte för stor och med rum för alla. På rasterna lekte vi tillsammans Argumenterande genre, textmall. 16 januari, 2015 malincarlsson 3 kommentarer Fick ett önskemål om att få tillgång till textmallen som jag använder när vi skriver argumenterande texter Så här på vårkanten i år 6 passar vi på att repetera de olika texttyperna, instruerande, berättande och argumenterande text. Det är härligt att märka att de av våra sexor som har gått hos oss under hela sin skoltid eller i alla fall under skolår 4-6 gått har koll på strukturer och språkliga drag

Argumenterande text (Svenska/Gymnasium) - Pluggakute

Här visar och förklarar jag hur du ska skriva en argumenterande text, ett svar på en insändare Om debattinlägget är en kommentar till en text, eller något en person har sagt är det viktigt att en nämner det i sitt debattinlägg. Samt att en nämner var en själv står i frågan. En kan antingen hålla med och argumentera emot ett annat inlägg. Det är viktigt att en ger uttryck för sin åsikt/sin tes, att en tar ställning I den argumenterande texten ligger fokus på att plocka fram tillförlitliga argument som stöd för den tes som eleven har ställt upp, presentera dessa på ett vederhäftigt sätt, tänka sig in i eventuella motargument, bemöta det starkaste av dessa med underbyggda fakta för att slutligen knyta ihop säcken genom att sammanfatta argumentationen och återupprepa tesen

Svenska Argumenterande text Högasten år

Skriva argumenterande text 1. Att skriva argumenterande- att påverka andra Lars Lönnberg 1 2. En insändare i tidningen är ett utmärkt sätt att påverka Argumenterande text om barn och TV 44 röster. 64845 visningar uppladdat: 2004-05-20. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Uppfostras av en TV-apparat? Barn. Argumenterande text 21 röster. 43988 visningar uppladdat: 2006-05-10. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Argument för: Eftersom dopning höjer prestations förmåga så kommer nuvarande världsrekord att slås, detta är alltid populärt bland publiken. Även jag. Argumenterande text om stress. En argumenterande text om att prov i skolan skapar stress. Texten argumenterar för att proven borde spridas ut över terminen så att inte alla prov kommer på. En argumenterande text. rädda för eftersom han var den man blev skickad till om man inte uppförde sig skapar en onödig stress och ett fokus bort..

Argumenterande text del 1 Lär för livet

I en argumenterande text uttrycker du en åsikt. En åsikt brukar kallas för en tes. De vanligaste argumenterande texterna är insändare och debattartikel. Varför skriver man argumenterande texter? Genom att övertyga andra har du möjlighet att förändra det samhälle du lever i. Ämnena kan beröra både stort och smått. Kanske vill du påverka något ino Här kommer en analys av texten vi läste på lektionen för ett par veckor sedan. Använd den för att se hur du kan strukturera dina egna texter på ett liknande sätt. Mina kommentarer har röd text. Texttyp: debattartikel, argumenterande text. Målgrupp: Vuxna, föräldrar, skolpersonal, politiker En argumenterande text diskuterar ett ämne och argumenterar för en åsikt. Resurstext om argumenterande text för årskurs 4,5,

Tips på ämnen för argumenterande tal? (Svenska/Gymnasium

Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper

argumenterande text. *Du kan tillämpa regler för citat - och referatteknik, dvs. du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa. *Du kan formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge *När du utgår från källor kan du med viss säkerhet samla, sovr Här är ett exempel på en argumenterande text som jag knåpade ihop lite snabbt på lektionen. misstaget att inte titta på kunskaraven innan jag skrev så är det något jag missat så kommer jag att bearbeta texten så att den är utförlig och nyanserad. Upplagd av Skolverket om GYA; Examensmål för det samhällsvetenskapliga. - Rubrik - Inledning som klassificerar - Olika stycken efter innehåll - Skriv i presens - Ämnesspecifika ord. Ha även med: - Ditt namn - Källa (var du hittade faktan, tex Wikipedia Argumenterande texter kan vara insändare, reportage, annonser, broschyrer och klagobrev. Det gäller att öva och vi har övat tillsammans på smartboarden, sett filmer på YouTube som andra lärare gjort, jobbat i ZickZack-boken både enskilt och i par. Vi kommer att jobba mer med att skriva egna texter, och då vill vi helst skriva på.

Skillnaden mellan en utredande och en argumenterande text

Recorded with http://screencast-o-matic.co • Skriva berättande text • Läsa skönlitteratur • Läsa faktatext • Skriva olika slags texter • Språkets struktur • Källkritik Detta är ett smakprov som innehåller en förmåga, Skriva berättande text, utav sju. Hösten 2015 kan dina elever Fånga förmågan på riktigt Förslag på ämnen till argumenterande tal Jag har fått en del förfrågningar om ämnen till det argumenterande talet. Här kommer några som jag drog ur min hatt. Man måste självklart inte välja något av dessa. För alla ämnen gäller att man kan vara för eller emot Mall för argumenterande text. Argumenterande text (Svenska/Gymnasium) - Pluggakute De forskar om argumenterande text Jonas Wolbe, Inga-Lill Mårtensson, Anna-Lena Ebenstål, Klara Grede och Johan Fröcklin (saknas på bilden). Fem svensklärare på högstadiet och gymnasiet har i ett forskningsprojekt tagit reda på vad i argumenterande texter som eleverna har svårt för

2018-aug-30 - Denna pin hittades av Maria Karlsson. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest Hej! Vi ska skriva en argumenterande text om valfritt ämne på engelskan och jag har tänkt skriva något om löpning. Har funderat både på att argumentera för att folk ska springa mer och att argumentera för/mot barfotalöpning. För att skriva texten behöver jag minst tre argument som stöder min ståndp

Argumenterande text. Hej, jag undrar om att kan någon hjälpa mig med argumenterande text och jag vill skriva om emigrationen från Sverige Till USA under 1920-talet. För det första jag har svårt att skriva inledningen, typ hur ska jag börja? för det andra jag vet inte hur ska ge starka argument för att övertyga personen Argumenterande text Ett argument liknar skottet från ett armborst - det är lika verksamt vare sig det är en dvärg eller jätte som skjuter (Francis Finslipa inledning och avslutning Länktips • En bra sida om argumentationsteknik och strategier att hitta argument • Allmänt om retorik och länkar till kända. Vi kommer att arbeta med argumenterande text under ett antal veckor eftersom texttypen är tacksam att jobba med då de flesta elever tilltalas av dem. Det är också spännande och viktigt att jobba med dessa texttyper som på grund av sitt innehåll verkligen sätter fingret på vad det innebär att leva i en demokrati och vikten av att kunna (och få) uttrycka sina åsikter Gemensam konstruktion: argumenterande text. Idag har vi arbetat med den gemensamma konstruktionen kring argumenterande text. Utifrån matrisen vi utformat kring argumenterande texter fokuserade vi på delen där eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågan att:. Därefter fick eleverna ta del av olika fraser som kan vara bra att använda sig av när man ska argumentera

En argumenterande text . Syfte . Att övertyga läsaren om författarens åsikt. Struktur. Texten inleds med författarens åsikt/ställningstagande. Efter det presenteras de olika argumenten i tur och ordning på ett sakligt sätt utan värdering. Även motargument presenteras. Argumenten presenteras tillsamman med stödinformation och. Argumenterande text Dödsstraff 4 röster. 3809 visningar uppladdat: 2019-11-04. Olle Norling. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Ska stater mörda sina medborgare? År 1910 uträttades den sista avrättningen i Sverige. Idag, mer.

Stoppa övervakningssamhället! Var du än rör dig övervakas du: i affären, på bussen, på perrongen till tunnelbanan. Många av er tycker säkert att det inte är något fel i det. Har man rent mjöl i påsen så har man ingenting att dölja, säger folk och rycker på axlarna. Jag vill varna er för den axelryckningen Författare jessicabj Postat december 15, 2015 Kategorier Forskning, Klassrummet, Tankar och funderingar Etiketter argumenterande text, litteracitet, nya kartläggningsmaterialet för nyanlända, ordets makt, Skolverket, textsamtal Lämna en kommentar på Litteracitet Layout-träff i Stockhol I sin tidigare forskning har Bergh Nestlog bland annat studerat skrivundervisning och elevers argumenterande och förklarande texter i grundskolans årskurs 4-6 (Bergh Nestlog 2008; 2009a; 2009b; 2012; 2014), kritiska perspektiv på undervisningen i olika undervisningspraktiker i årskurs 4-6 (Bergh Nestlog 2015), flerspråkiga elevers naturvetenskapliga skoltexter och meningsskapande i. Argumenterande text! 18 december, 2014 annasklassrum 4 kommentarer. Idag började vi morgonen med att möta ett nytt ord. Argumentation stod det på tavlan. Vad betyder det? Svårt tyckte vi, ingen visste. Jag sa att det hörde ihop med kommunikation som vi pratat om tidigare i veckan

Att argumentera innebär att vi försöker övertyga andra om en viss ståndpunkt. För att lyckas med det krävs det att vi har en tydlig åsikt, en tes, och skäl som stödjer den åsikten d v s argument. Argumenterande texter t ex insändare och debattartiklar lyckas med sitt syfte att påverka om tesen är tydlig och argumenten. 2017-maj-27 - Nedan hittar du två planscher som du kan använda som stöd när du ska skriva en argumenterande text. Den översta är gjord av mig och den understa i samarbete med Annika Sjödahl Att skriva argumenterande text kan vara svårt för eleverna. Fem lärare gick samman i ett forskningsnätverk och skräddarsydde en lektionsserie som underlättade elevernas inlärning. - Eleverna blev väldigt diskussionslystna, säger högstadieläraren Anna-Lena Ebenstål

 • Pilgrimsfalk engelska.
 • Silk fotoabzüge.
 • Ägarlägenhet uppsala.
 • Steinkugeln costa rica.
 • Hotell på kungsholmen i stockholm.
 • Janssons frestelse i mikrovågsugn.
 • Rockband göteborg 2017.
 • Sune i fjällen.
 • Veckans brott 2018.
 • Magsjuka hund symptom.
 • Gu.se logga in.
 • Erich göpfert stadthalle unna.
 • Svea bio.
 • Fastighetsbyrån skellefteå.
 • Sugning av nedre luftvägar.
 • Hund zu verschenken nrw.
 • The lost world jurassic park imdb.
 • Hur många liter vatten på en kubikmeter.
 • Die kirmes kommt unterwegs mit schausteller.
 • Polyper i livmodern.
 • Jonathan antoine 2017.
 • Ipad fodral.
 • Toys r us nyhetsbrev.
 • Dialogduken.
 • Synundersökning linser billigt.
 • Suggested synonyms.
 • Laxfile pris coop.
 • Gulbrun häst till salu.
 • Ruger 22 45 tactical.
 • Twitch app minecraft.
 • Stihl ms 261.
 • Ingen sömn på 3 dygn.
 • Brandman barn.
 • Kinesiska ambassaden visumansökan.
 • Yellow download.
 • Indoor kartbahn niederbayern.
 • Yamaha xv 535 virago neupreis.
 • Nya husbilar under 6 meter.
 • Vesna w instagram.
 • Mr grey skådespelare.
 • Stadtverkehr nürnberg.